"ЗРАК" - Прилеп е компанија со 100% приватен капитал.Компанијате е основана во 1990 година со основна дејност - производство на материјал за електрична инсталација или поточно - производство на стартери за флуоросцентни светилки, со двајца инженери и вработени тројца електотехничари.

        Во 1992 година компанијата ја прошири својата дејност со производство на метални производи, главно месинг и бакар и стана претставник на бугарската компанија - "КОСМ" - Софија за македонскиот пазар.

        Од 2000 година со својата експанзија, започна со производство на соларни колектори (постарата генерација) и монтажа на греење, климатизација и соларни системи.

        Во моментот, нашата компанија е една од водечките во развојот на соларната енергија во Македонија и производител на рамни селективни колектори со високи перфоманси.Моментално се продаваат во Србија, Босна  и Херцеговина, Црна Гора, Шведска итн.

        Сега се работи на развојот на соларни системи за производство на електрична енергија (фотоволтажи) и примена на соларни колектори во ладење.

 

БИЛТЕН
ВРЕМЕ

 

КОНТАКТ ИНФО
 
Република Македонија
Прилеп 7500
е-mail: zrakpp@yahoo.com

Телефон: (389) 48 415-707
Мобилен: (389) 75 208-579
Мобилен: (389) 75 303-836
Фах:         (389) 48 414-525