25 ГОДИНИ ИСКУСТВО

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕРМАЛНИ СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

сончеви колектори

нова генерација

SELECTIVE CONTROL

Термалните сончеви колектори од новата генерација на „Зрак Солар“ - SELECTIVE CONTROL имаат заштита од прегревање. Со помош на оваа селективна превлака, коефициентот на апсорпција достигнува 96%. Емисијата се зголемува како што се зголемува и температурата, што значи дека температурата на стагнација на колекторот се намалува за приближно 40°C.

Сончеви колектори со Solar Keymark сертификат

„ЗРАК СОЛАР“ - Членка и една од фирмите основачи на МАКЕДОНСКАТА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА во 2006 г.