сончеви колектори

25 ГОДИНИ ИСКУСТВО

Производство на термални сончеви колектори

Feel free to look around

25 ГОДИНИ ИСКУСТВО

Производство на термални сончеви колектори

СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

сончеви колектори

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА

SELECTIVE CONTROL

Термалните сончеви колектори од новата генерација на „Зрак Солар“ - SELECTIVE CONTROL имаат заштита од прегревање. Со помош на оваа селективна превлака, коефициентот на апсорпција достигнува 96%. Емисијата се зголемува како што се зголемува и температурата, што значи дека температурата на стагнација на колекторот се намалува за приближно 40°C.

Solar Keymark сертификат

„ЗРАК СОЛАР“ - Членка и една од фирмите основачи на МАКЕДОНСКАТА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА во 2006 г.