25 ГОДИНИ ИСКУСТВО

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕРМАЛНИ СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА

SELECTIVE CONTROL


Термалните сончеви колектори од новата генерација – SELECTIVE CONTROL имаат заштита од прегревање. Со помош на оваа селективна превлака, коефициентот на апсорпција достигнува 96%. Емисијата се зголемува како што се зголемува и температурата, што значи дека температурата на стагнација на колекторот се намалува за приближно 40°C.


Нашите колектори го поседуваат Solar Keymark сертификатот 

 


ЗРАК СОЛАР“ – ЧЛЕНКА И ЕДНА ОД ФИРМИТЕ ОСНОВАЧИ НА МАКЕДОНСКАТА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА ВО 2006 г.