За нас

Фирмата „Зрак Солар“ Дооел е основана во 1997г. во Прилеп, Република Македонија.

Основна дејност на фирмата е производство на термални сончеви колектори. Споредни дејности на фирмата се трговија и инсталирање на системи за греење и климатизација.

Нашите производи се присутни на пазарите во: Р. Србија, Р. Хрватска, Р. Чешка, Р. Словачка, Р. Бугарија итн.

Седиштето на фирмата е во Прилеп на ул. „Браќа Бешироски“ бр. 9.

 Во однос на сончевите системи: обезбедена е техничка поддршка и сервис на целокупното производство.