ОВЛАСТЕНИ ПРОДАВАЧИ

овластени продавачи

за територијата на република чешка и република словачка:

CZECH ECONOMIC TRADE S.R.O.

Адреса на фирмата: Jana Žižky 1140, 565 01 Choceň – Р. Чешка

E-mail: czecheconomictrade@gmail.com

ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА ЧЕШКА, РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА И република полска:

autorizovaní prodejci

Адреса на фирмата: Grosslingova 4, 811 09 Bratislava – Staré Město – Р. Словачка

E-mail: daozeu@gmail.com

ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА србија:

gas lider

Адреса на фирмата:  Beogradska 132b,11224 Vrčin – Белград, Р. Србија

E-mail: office@gaslider.rs

Веб-страницаwww.gaslider.rs

ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА хрватска:

thermal-op d.o.o.

Адреса на фирмата: Brezovička cesta 2, 10000, Загреб – Р. Хрватска

E-mail: info@thermal.hr

Веб-страницаwww.thermal.hr